VZW KH De Vlaamse Ardennen Kluisbergen

Herroepingsrecht

klik hier om terug te keren naar de hoofdpagina


Indien je tickets niet gebruikt zijn, de dag van de uitvoering dan heeft u recht op het herroepingsrecht
Je herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn van 14 dagen na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Indien je van je herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet je ons (dat is VZW KH De Vlaamse Ardennen, Berchemstraat 55, 9690 Kluisbergen harmonie@devlaamseardennen.be) hiervan met een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend & schriftelijk per post) op de hoogte stellen. In elk geval dient de herroeping een duidelijke vermelding te bevatten van:
(1) zijn of haar wens om de aankoop te herroepen,
(2) omschrijving van de Producten die de Klant wenst te herroepen,
(3) kopie van de aankoopbevestiging,
(4) e-mailadres gebruikt voor de aankoop en
(5) vermelding van het rekeningnummer (BIC + IBAN) waarop terugbetaling kan geschieden.

Terugbetaling
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief kosten van de post (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) . Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij alle goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Wanneer wij merken dat de door u gekochte tickets weldegelijk zijn gebruikt op de dag van de uitvoering dan vervalt het herroepingsrecht.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen we je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.